Missie & Visie

Missie:

Commerciële en technologische kennis van ondernemers continu verbeteren en toepasbaar maken in hun bedrijf.

Visie:

Ondernemers en medewerkers inspireren door kennis op technologisch en commercieel vlak professioneel in te zetten in de Food- en Feed industrie.